สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> tank weld ถังน้ำมัน *Pipe weld เชื่อมท่อ

tank weld ถังน้ำมัน *Pipe weld เชื่อมท่อ

 Auto Welding Machine for tanks and Pipes 
 ระบบเครื่องเชื่อมถังน้ำมันและเชื่อมท่อ 


รหัสสินค้า : 000412
ปกติ 9,250,000.00
พิเศษ 7,400,000.00
33
รหัสสินค้า : 000411
ราคา 1,650,000.00
33
รหัสสินค้า : 000409
ราคา 150,000.00
33
รหัสสินค้า : 000410
ราคา 385,000.00
33
รหัสสินค้า : 000413
ราคา 385,000.00
33
รหัสสินค้า : 000415
ราคา 355,000.00
33
รหัสสินค้า : 000414
ราคา 385,000.00
33


Total: 7:               
 
    

//