สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Laser Weld+Cutting+CNC router เชื่อม/ตัด เลเซอร์

Laser Weld+Cutting+CNC router เชื่อม/ตัด เลเซอร์

Laser Welding Machines เครื่องเชื่อมเลเซอร์ Laser Cutting Machines เครื่องตัดเลเชอร์
We are a company integrating manufacturing and sales of CNC routers(ซีเอ็นซีแกะสลักไม้), laser engraving machines, laser cutting machines, plasma cutting machines, cutting plotters, etc. The main configuration all adopt top parts imported from Italy, Japan, Germany, etc.

รหัสสินค้า : 000418
ราคา 585,000.00
รหัสสินค้า : 000419
ราคา 485,000.00
รหัสสินค้า : 000417
ราคา 455,000.00
รหัสสินค้า : 000390
ราคา 5,355,000.00
รหัสสินค้า : 000394
ราคา 4,555,000.00
รหัสสินค้า : 000391
ราคา 2,855,000.00
รหัสสินค้า : 000389
ราคา 1,255,000.00
รหัสสินค้า : 000387
ราคา 685,000.00
รหัสสินค้า : 000388
ราคา 585,000.00
รหัสสินค้า : 000416
ราคา 285,000.00
รหัสสินค้า : 000393
ราคา 345,000.00
รหัสสินค้า : 000392
ราคา 225,000.00


Total: 12:               
 
    

//